Termes i condicions

• L'oferta només és vàlida per als no socis a partir de le 14 de novembre 2019 a David Lloyd Turo.

• La prova és per un període de 14 dies, que han de gaudir-se de manera consecutiva.

• El preu de prova de 14 dies és de 20 € Adult.

• La prova és vàlida fins a 14 de desembre 2019. Els dies que no es gaudeixin abans del 28 d'e desembre 2019 es perdran.

• Totes les proves han de començar abans del 14 de desembre 2019

• Les instal·lacions, tarifes i classes varien segons el club.

• L'oferta no és transferible entre clubs.

• Només es pot fer una prova de 14 dies per persona.

• Estan excloses d'aquesta oferta totes aquelles persones que hagin realitzat una prova anteriorment.

• Certes activitats incorren en càrrecs addicionals. • Aquesta oferta no es pot utilitzar juntament amb cap altra oferta.

• Vostè fa servir les instal·lacions del club sota el seu propi risc.

• Recomanem obtenir assessoria mèdica abans de fer qualsevol activitat física.

• Els menors de 18 anys han d'estar acompanyats per un adult.

• No hi ha proves individuals disponibles per a menors de 18 anys.

• La seva targeta de membre segueix sent propietat de David Lloyd Club Turó

• S'apliquen les regles estàndard i la normativa del manual del soci.

• David Lloyd Club Turó es reserva el dret de retirar la seva condició temporal de soci en qualsevol moment.

• La decisió del gerent és definitiva i el gerent es reserva el dret de rebutjar l'admissió.

• Comprovi que ha reservat una cita abans de començar la prova

• Se li demanarà que porti identificació fotogràfica i número de compte bancari per tal d'activar la prova de 14 dies

Interessat en unir-se?